คณะ​ผู้บริหาร​สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี​ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​ 28​ กรกฎาคม​ 2563

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะ​ผู้บริหาร​สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี​ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​ 28​ กรกฎาคม​ 2563​ โดยได้ร่วมพิธี​ตักบาตร​ พระสงฆ์​ 69 รูป​ ณ​ มณฑล​พิธี​ทุ่งศรี​เมือง​ และ​พิธี​ลงนาม​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​ ณ​ หอประชุม​จังหวัด​อุบล​ราชธานี