สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครอาสาสมัครสวนสัตว์ ร่วมเรียนรู้จิตอาสา พัฒนาการอนุรักษ์สัตว์ป่า เสริมสร้างความเป็นนักอนุรักษ์

สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครอาสาสมัครสวนสัตว์ ร่วมเรียนรู้จิตอาสา พัฒนาการอนุรักษ์สัตว์ป่า เสริมสร้างความเป็นนักอนุรักษ์
เพียงคุณมีอายุ 12 ปีขึ้นไป รักและชื่นชอบธรรมชาติ รักสัตว์ป่า มีจิตอาสา มีความต้องการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด โดยใช้เวลาว่างวันหยุด มาร่วมกันเป็นอาสาสมัครไปกับเรา
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานี 084 831 9311
ด่วน รับจำนวนจำกัด