หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/05/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9) (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
-  สังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด