• ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 18/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์อุบลราชธานี 16/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือดแบบอัตโนมัติ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/12/2019

 • ประกาศราคากลางอาหารโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ อุบลราชธานี 10/12/2019

 • ราคากลางอาหารสัตว์ 8 ประเภท 09/12/2019

 • ประกาศราคากลางป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 18/10/2018

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ประเภท 1 - 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2018

 • ราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 21/09/2018

 • ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 21/09/2018

 • ราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 21/09/2018

 • ราคากลางน้ำดื่มตราสวนสัตว์อุบลราชธานี 29/05/2018

 • ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 19/04/2018