• ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Referenced : TOR) จัดหาผู้ประกอบการให้เช่าสถานที่ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/09/2020

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Referenced : TOR) จัดหาผู้ประกอบการให้เช่าสถานที่ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ด้านหน้าส่วนจัดแสดงเสือโคร่งอินโดจีน) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/09/2020

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Referenced : TOR) จัดหาผู้ประกอบการให้เช่าสถานที่ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ลานจอด) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/09/2020

 • ประกาศข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตู้กดเครื่องดื่มและกาแฟสำเร็จรูปหยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอรุงัอุตัง) ระยะเวลา 1 ปี 22/09/2020

 • ประกาศ TOR จ้างทำความสะอาดห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 18/12/2019

 • ประกาศ TOR เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์อุบลราชธานี 16/12/2019

 • ประกาศ TOR เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดแบบอัตโนมัติ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/12/2019

 • ประกาศ TOR อาหารโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี 10/12/2019

 • ประกาศ TOR อาหารสัตว์ 8 ประเภท สวนสัตว์อุบลราชธานี 09/12/2019

 • ประกาศ TOR จ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และ ทำความสะอาดสำนักงาน ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 08/11/2019

 • รายละเอียดคุณลักษณะอาหารแผนงานนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/10/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ป้่ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR) อาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 12/10/2018

 • ประกาศ-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2018

 • รายละเอียดคุณลักษณะรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 21/09/2018